Médico

Home Quadre-mèdic Médico

Sra. Mª Carmen Barrera

  • Especialitat: Química
  • Activitat que exerceix: Química i Ingeniera Química per IQS. Cap Laboratori Tècniques Instrumentals